ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ:26650 24942 & 24742

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΕΡΟΥ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

WIE8000 Διάφανο Εμποτιστικό Συντηρητικό Μυκητοκτόνο Εξωτερικής Χρήσης για Κωνοφόρα και Σκληρή Ξυλεία

WIE8000 Διάφανο Εμποτιστικό Συντηρητικό Μυκητοκτόνο Εξωτερικής Χρήσης για Κωνοφόρα και Σκληρή Ξυλεία

Το WIE8000 είναι ένα διάφανο εμποτιστικό μυκητοκτόνο νερού εξωτερικής χρήσης για κωνοφόρα και σκληρή ξυλεία. Ενδείκνυται για ξύλινα κουφώματα, όπως εξώθυρες, παράθυρα, πατζούρια και εν γένει ξύλινες κατασκευές εξωτερικής χρήσης. Κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες, επομένως έχει μεγάλη αντοχή στο κιτρίνισμα. Χαρακτηρίζεται από υψηλή ικανότητα εμποτισμου και διείσδυσης, καλή ομοιομορφία του χρωματισμού χωρίς σχηματισμό λεκέδων, η μεγάλη ευελιξία και η ευκολία χρήσης. Εφαρμόζεται διάφανο σε κύκλους εργασίας λάκας και χρωματισμένο σε διάφορες αποχρώσεις, με τη χρήση των συμπυκωνμένων χρωστικών εξωτερικής χρήσης WCE, σε διάφανους κύκλους εργασίας.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 1kg, 5kg, 25kg

WIE4000 Διάφανο Εμποτιστικό Συντηρητικό Μυκητοκτόνο Εξωτερικής Χρήσης για Φυλλοβόλα και Εξωτικά Ξύλα

WIE4000 Διάφανο Εμποτιστικό Συντηρητικό Μυκητοκτόνο Εξωτερικής Χρήσης για Φυλλοβόλα και Εξωτικά Ξύλα

Το WIE4000 είναι ένα διάφανο εμποτιστικό μυκητοκτόνο νερού εξωτερικής χρήσης για φυλλοβόλα και εξωτική ξυλεία. Ενδείκνυται για ξύλινα κουφώματα, όπως εξώθυρες, παράθυρα, πατζούρια και εν γένει ξύλινες κατασκευές εξωτερικής χρήσης. Κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες, επομένως έχει μεγάλη αντοχή στο κιτρίνισμα. Χαρακτηρίζεται από υψηλή ικανότητα εμποτισμου και διείσδυσης, καλή ομοιομορφία του χρωματισμού χωρίς σχηματισμό λεκέδων, η μεγάλη ευελιξία και η ευκολία χρήσης. Εφαρμόζεται διάφανο σε κύκλους εργασίας λάκας και χρωματισμένο σε διάφορες αποχρώσεις, με τη χρήση των συμπυκωνμένων χρωστικών εξωτερικής χρήσης WCE, σε διάφανους κύκλους εργασίας.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 1kg, 5kg, 25kg

IE3000 Διάφανο Συνθετικό Εμποτιστικό Μυκητοκτόνο Εξωτερικής Χρήσης

IE3000 Διάφανο Συνθετικό Εμποτιστικό Μυκητοκτόνο Εξωτερικής Χρήσης

Το IE3000 είναι ένα συνθετικό διάφανο εμποτιστικό μυκητοκτόνο εξωτερικής χρήσης. Ενδείκνυται για ξύλινα κουφώματα, όπως εξώθυρες, παράθυρα, πατζούρια και εν γένει ξύλινες κατασκευές εξωτερικής χρήσης. Χαρακτηρίζεται από υψηλή ικανότητα εμποτισμου και διείσδυσης, καλή ομοιομορφία του χρωματισμού χωρίς σχηματισμό λεκέδων, η μεγάλη ευελιξία, η ευκολία χρήσης και αντοχή στην UV ακτινοβολία. Χρωματίζεται σε διάφορες αποχρώσεις, με τη χρήση των συμπυκωνμένων χρωστικών εξωτερικής χρήσης CIM.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 25kg

WFE0015 Διάφανο Υπόστρωμα Νερού Εξωτερικής Χρήσης

WFE0015 Διάφανο Υπόστρωμα Νερού Εξωτερικής Χρήσης

Το WFE0015 είναι ένα διάφανο θιξοτροπικό υπόστρωμα νερού εξωτερικής χρήσης, με υψηλές ιδιότητες διαβροχής, υψηλή γεμιστικότητα και ευκολία στη λείανση. Ενδείκνυται για ξύλινα κουφώματα, όπως εξώθυρες, παράθυρα, πατζούρια και εν γένει ξύλινες κατασκευές εξωτερικής χρήσης. Κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες, επομένως έχει μεγάλη αντοχή στο κιτρίνισμα. Πριν την εφαρμογή του, κρίνεται ως απαραίτητη η εφαρμογή χρωματιστού μυκητοκτόνου της σειράς WIE4000. Εφαρμόζεται με συστήματα βαφής υψηλής πίεσης (airless ή airmix), με ηλεκτροστατικό σύστημα βαφής και με πιστόλι χειρός με υποπίεση και μπεκ 2,2-2,5.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 1kg, 5kg, 25kg

WFE0017 Διάφανο Υπόστρωμα Νερού Εξωτερικής Χρήσης Εμβάπτισης και Flow-Coating

WFE0017 Διάφανο Υπόστρωμα Νερού Εξωτερικής Χρήσης Εμβάπτισης και Flow-Coating

Το WFE0017 είναι ένα διάφανο θιξοτροπικό υπόστρωμα νερού εξωτερικής χρήσης, με υψηλές ιδιότητες διαβροχής, υψηλή γεμιστικότητα και ευκολία στη λείανση. Ενδείκνυται για ξύλινα κουφώματα, όπως εξώθυρες, παράθυρα, πατζούρια και εν γένει ξύλινες κατασκευές εξωτερικής χρήσης. Κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες, επομένως έχει μεγάλη αντοχή στο κιτρίνισμα. Πριν την εφαρμογή του, κρίνεται ως απαραίτητη η εφαρμογή χρωματιστού μυκητοκτόνου της σειράς WIE4000. Εφαρμόζεται με συστήματα βαφής flow-coating ή εμβάπτισης (βούτας).

Διαθέσιμες συσκευασίες: 25kg

WFE115 Λευκό Υπόστρωμα Νερού Εξωτερικής Χρήσης

WFE115 Λευκό Υπόστρωμα Νερού Εξωτερικής Χρήσης

Το WFE115 είναι ένα λευκό υπόστρωμα νερού εξωτερικής χρήσης, με υψηλές ιδιότητες διαβροχής, υψηλή καλυπτικότητα και ευκολία στη λείανση. Ενδείκνυται για ξύλινα κουφώματα, όπως εξώθυρες, παράθυρα, πατζούρια, κτλ. Κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες, επομένως έχει μεγάλη αντοχή στο κιτρίνισμα. Το προϊόν περιέχει φίλτρα UV, ώστε να αποτρέπεται η διάβρωση του φιλμ από την ηλιακή και υπεριώδη ακτινοβολία. Πριν την εφαρμογή του, κρίνεται ως απαραίτητη η εφαρμογή μυκητοκτόνου της σειράς WIE4000. Εφαρμόζεται με συστήματα βαφής υψηλής πίεσης (airless ή airmix), με ηλεκτροστατικό σύστημα βαφής και με πιστόλι χειρός με υποπίεση και μπεκ 2,2-2,5.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 1kg, 5kg, 25kg

WFE117 Λευκό Υπόστρωμα Νερού Εξωτερικής Χρήσης για Okumé

WFE117 Λευκό Υπόστρωμα Νερού Εξωτερικής Χρήσης για Okumé

Το WFE117 είναι ένα λευκό υπόστρωμα νερού εξωτερικής χρήσης για okumé, με υψηλές ιδιότητες διαβροχής, υψηλή καλυπτικότητα, θιξοτρπία και ευκολία στη λείανση. Ενδείκνυται για ξύλινα κουφώματα, όπως εξώθυρες, παράθυρα, πατζούρια και εν γένει ξύλινες κατασκευές εξωτερικής χρήσης από κόντρα πλακέ okumé. Μπορεί, όμως να εφαρμοστεί και σε επιφάνειες από πεύκο ή ελάτη. Κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες, επομένως έχει μεγάλη αντοχή στο κιτρίνισμα. Εφαρμόζεται με συστήματα βαφής υψηλής πίεσης (airless ή airmix), με ηλεκτροστατικό σύστημα βαφής και με πιστόλι χειρός με υποπίεση και μπεκ 2,2-2,5.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 25kg

FPA740 Διάφανο Ακρυλικό Υπόστρωμα Εξωτερικής Χρήσης 4ALL

FPA740 Διάφανο Ακρυλικό Υπόστρωμα Εξωτερικής Χρήσης 4ALL

Το FPA740 είναι ένα διάφανο ακρυλικό υπόστρωμα εξωτερικής χρήσης. Το προϊόν έχει δημιουργηθεί ειδικά για εφαρμογές εξωτερικής χρήσης σε ξυλεία με μεγάλη περιεκτικότητα σε τανίνες και έλαια, περιλαμβανομένων και επιφανειών από okumè. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική διαύγεια, εξαιρετική ελαστικότητα, ευκολία στη λείανση και καλή αντιγραφή των πόρων του ξύλου. Το προϊόν περιέχει φίλτρα UV, ώστε να αποτρέπεται το φυσικό κιτρίνισμα του ξύλου από το πέρασμα του χρόνου. Πριν την εφαρμογή του, κρίνεται ως απαραίτητη η εφαρμογή χρωματιστού μυκητοκτόνου της σειράς WIE4000.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 1L, 5L, 25L

FPAB710 Λευκό Ακρυλικό Υπόστρωμα Εξωτερικής Χρήσης 4ALL

FPAB710 Λευκό Ακρυλικό Υπόστρωμα Εξωτερικής Χρήσης 4ALL

Το FPAB710 είναι ένα λευκό ακρυλικό υπόστρωμα εξωτερικής χρήσης. Το προϊόν έχει δημιουργηθεί ειδικά για εφαρμογές εξωτερικής χρήσης σε ξυλεία με μεγάλη περιεκτικότητα σε τανίνες και έλαια, περιλαμβανομένων και επιφανειών από okumè. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική καλυπτικότητα και γεμιστικότητα, εξαιρετική ελαστικότητα, ευκολία στη λείανση και καλή αντιγραφή των πόρων του ξύλου. Το προϊόν περιέχει φίλτρα UV, ώστε να αποτρέπεται το φυσικό κιτρίνισμα του ξύλου από το πέρασμα του χρόνου. Πριν την εφαρμογή του, κρίνεται ως απαραίτητη η εφαρμογή χρωματιστού μυκητοκτόνου της σειράς WIE4000.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 1kg, 5kg, 25kg

WOE1600G30 Διάφανο Βερνίκι Νερού Εξωτερικής Χρήσης

WOE1600G30 Διάφανο Βερνίκι Νερού Εξωτερικής Χρήσης

Το WOE1600G30 είναι ένα διάφανο θιξοτροπικό βερνίκι νερού εξωτερικής χρήσης, με υψηλές ιδιότητες διαβροχής, υψηλή καλυπτικότητα, ταχυστέγνωτο, υψηλή ελαστικότητα και απαλό στην αφή. Ενδείκνυται για ξύλινα κουφώματα, όπως εξώθυρες, παράθυρα, πατζούρια και εν γένει ξύλινες κατασκευές εξωτερικής χρήσης. Το προϊόν περιέχει φίλτρα UV, ώστε να αποτρέπεται η διάβρωση του φιλμ από την ηλιακή και υπεριώδη ακτινοβολία. Κατασκευασμένο από ακρυλικές ρητίνες, επομένως έχει μεγάλη αντοχή στο κιτρίνισμα. Πριν την εφαρμογή του, κρίνεται ως απαραίτητη η εφαρμογή χρωματιστού μυκητοκτόνου της σειράς WIE4000. Εφαρμόζεται με συστήματα βαφής υψηλής πίεσης (airless ή airmix), με ηλεκτροστατικό σύστημα βαφής και με πιστόλι χειρός με υποπίεση και μπεκ 2,2-2,5.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 1kg, 5kg, 25kg

Διαθέσιμες γυαλάδες: 30gloss