ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ:26650 24942 & 24742

Polistuc Wood

FP276 Διάφανο Υπόστρωμα Πολυουρεθάνης

FP276 Διάφανο Υπόστρωμα Πολυουρεθάνης

Το FP276 είναι ένα διάφανο υπόστρωμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών γενικής χρήσης. Ιδανικό για κάθετες και οριζόντιες εφαρμογές σε έπιπλα, πόρτες, ξύλινα εξαρτήματα, κτλ. Χαρακτηρίζεται από καλή θιξοτροπία, καλή δυνατότητα γεμίσματος και ευκολία στη λείανση, επομένως μπορεί να επαναβαφεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 25L

FP247 Διάφανο Υπόστρωμα Πολυουρεθάνης

FP247 Διάφανο Υπόστρωμα Πολυουρεθάνης

Το FP247 είναι ένα διάφανο υπόστρωμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών γενικής χρήσης. Ιδανικό για κάθετες και οριζόντιες εφαρμογές σε έπιπλα, πόρτες, ξύλινα εξαρτήματα, κτλ. Χαρακτηρίζεται από καλή θιξοτροπία, πολύ καλή δυνατότητα γεμίσματος και ευκολία στη λείανση, επομένως μπορεί να επαναβαφεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 25L

FP267 Διάφανο Υπόστρωμα Πολυουρεθάνης Υψηλών Στερεών

FP267 Διάφανο Υπόστρωμα Πολυουρεθάνης Υψηλών Στερεών

Το FP267 είναι ένα διάφανο υπόστρωμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών γενικής χρήσης. Ιδανικό για κάθετες και οριζόντιες εφαρμογές σε έπιπλα, πόρτες, ξύλινα εξαρτήματα, κτλ. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή θιξοτροπία, υψηλή δυνατότητα γεμίσματος και ευκολία στη λείανση, επομένως μπορεί να επαναβαφεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 1L, 4L, 25L

FPB1115 Λευκό Υπόστρωμα Πολυουρεθάνης

FPB1115 Λευκό Υπόστρωμα Πολυουρεθάνης

Το FPB1115 είναι ένα λευκό υπόστρωμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών γενικής χρήσης. Ιδανικό για κάθετες και οριζόντιες εφαρμογές σε έπιπλα, πόρτες, ξύλινα εξαρτήματα, κτλ. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή θιξοτροπία, υψηλή δυνατότητα γεμίσματος και ευκολία στη λείανση, επομένως μπορεί να επαναβαφεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 1kg, 4kg, 25kg

FPN0017 Μαύρο Υπόστρωμα Πολυουρεθάνης

FPN0017 Μαύρο Υπόστρωμα Πολυουρεθάνης

Το FPΝ0017 είναι ένα μαύρο υπόστρωμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών γενικής χρήσης. Ιδανικό για κάθετες και οριζόντιες εφαρμογές σε έπιπλα, πόρτες, ξύλινα εξαρτήματα, κτλ. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή θιξοτροπία, υψηλή δυνατότητα γεμίσματος και ευκολία στη λείανση, επομένως μπορεί να επαναβαφεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 4kg, 25kg

FP599S03 Καφέ Υπόστρωμα Πολυουρεθάνης

FP599S03 Καφέ Υπόστρωμα Πολυουρεθάνης

Το FP599S03 είναι ένα καφέ υπόστρωμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών γενικής χρήσης. Ιδανικό για κάθετες και οριζόντιες εφαρμογές σε έπιπλα, πόρτες, ξύλινα εξαρτήματα, κτλ. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή θιξοτροπία, υψηλή δυνατότητα γεμίσματος και ευκολία στη λείανση, επομένως μπορεί να επαναβαφεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 25kg

FPA273 Διάφανο Ακρυλικό Υπόστρωμα

FPA273 Διάφανο Ακρυλικό Υπόστρωμα

Το FPA273 είναι ένα διάφανο ακρυλικό υπόστρωμα δύο συστατικών γενικής χρήσης. Ιδανικό για κάθετες και οριζόντιες εφαρμογές και χρήση σε ανοιχτόπορα ξύλα. Χαρακτηρίζεται από καλή θιξοτροπία, καλή δυνατότητα γεμίσματος και ευκολία στη λείανση. Είναι πολύ διαυγές και δεν κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου, επομένως προτείνεται για ανοιχτόχρωμες βαφές.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 1L, 5L, 25L

FPA255 Διάφανο Ακρυλικό Υπόστρωμα Υψηλών Στερεών

FPA255 Διάφανο Ακρυλικό Υπόστρωμα Υψηλών Στερεών

Το FPA255 είναι ένα διάφανο ακρυλικό υπόστρωμα δύο συστατικών γενικής χρήσης υψηλών στερεών. Ιδανικό για κάθετες και οριζόντιες εφαρμογές και χρήση σε ανοιχτόπορα ξύλα. Χαρακτηρίζεται από καλή θιξοτροπία, πολύ καλή δυνατότητα γεμίσματος και ευκολία στη λείανση. Είναι πολύ διαυγές και δεν κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου, επομένως προτείνεται για ανοιχτόχρωμες βαφές.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 25L

FP263 Διάφανο Υπόστρωμα Πολυουρεθάνης Πολύ Υψηλών Στερεών

FP263 Διάφανο Υπόστρωμα Πολυουρεθάνης Πολύ Υψηλών Στερεών

Το FP263 είναι ένα διάφανο υπόστρωμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών πολύ υψηλών στερεών. Προτείνεται για κάθετες και οριζόντιες εφαρμογές σε έπιπλα, πόρτες, ξύλινα εξαρτήματα, κτλ. Χαρακτηρίζεται από υψηλή θιξοτροπία, πολύ υψηλή δυνατότητα γεμίσματος και ευκολία στη λείανση, επομένως μπορεί να επαναβαφεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 25L

FP616 Διάφανο Υπόστρωμα Πολυουρεθάνης Για Παρκέ, Ξύλινα Πατώματα και Σκάλες

FP616 Διάφανο Υπόστρωμα Πολυουρεθάνης Για Παρκέ, Ξύλινα Πατώματα και Σκάλες

Το FP263 είναι ένα διάφανο υπόστρωμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, κατάλληλο για τη βαφή παρκέ, ξύλινων πατωμάτων και σκαλών και επίπεδων επιφανειών, όπου απαιτείται υψηλή επιφανειακή αντοχή.Το προϊόν χαρακτηρίζεται από καλή δυνατότητα γεμίσματος και καλή αντιγραφή των πόρων του ξύλου.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 1L, 5L, 25L